46. Májové hepatologické dni

Termín konania

17. - 19. máj 2018

Miesto konania

RESIDENCE HOTEL ****, Donovaly 198, 976 39 Donovaly

Dôležité termíny

31. január 2018 posledný termín na elektronické zaslanie názvov abstraktov originálnych prác (viac informácií)
31. marec 2018 posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác (viac informácií)
31. marec 2018 posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
15. apríl 2018 posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania (viac informácií)
15. apríl 2018 oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov
20. apríl 2018 uverejnenie definitívneho programu na webovej stránke kongresu

Prihláška pasívnych účastníkov

Súčasťou úspešnej registrácie je aj úhrada registračného poplatku.

Registračné poplatky

  Registrácia
do 31. 3. 2018
Registrácia na mieste
po 31. 3. 2018
Členovia SHS 30 EUR 40 EUR
Nečlenovia SHS 40 EUR 50 EUR
Pozvaní prednášateľia, VIP hostia bezplatne bezplatne
Lekári do 35 rokov 10 EUR 15 EUR
Lekári do 35 rokov v príprave
na špecializačnú skúšku z hepatológie
bezplatne 10 EUR
Sestry 5 EUR 10 EUR
Študenti medicíny bezplatne bezplatne
Jednodňová registrácia 15 EUR 25 EUR
Členovia OZ ŠPP a HEP Help bezplatne bezplatne

Bankové spojenie

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

VÚB Bratislava

IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC SUBASKBX
Variabilný symbol 171016019
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára, sestry či inej osoby, za ktorú je poplatok hradený

Zastúpenie SLS, registračné poplatky

Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Ing. Ingrid Bieliková

Telefón: +421 2 52 92 20 19
Mobil: +421 905 530 371
E-mail: bielikova@sls.sk

Potvrdenie o účasti

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

1. informácia

Pridané: 15. decembra 2017

Budúci rok sa stretneme v termíne 17. - 19. mája 2018 opäť na Donovaloch. Podtitul kongresu je Od skríningu po eradikáciu chorôb pečene.